adwokat rozwody wrocław

ADWOKAT – ROZWODY WROCŁAW

Prawo rodzinne, a w szczególności sprawy tj. rozwody czy o separację, to specjalność naszej kancelarii. Adwokat Wojciech Podgórski do każdej z tego typu spraw podchodzi indywidualnie, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Adwokat Wojciech Podgórski prowadzi sprawy na terenie miasta Wrocław, gdzie mieści się siedziba naszej kancelarii, oraz całej Polski.

ROZWÓD WROCŁAW

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

 UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Rozwody to sprawy wymagające szczególnej dyskrecji i empatii

Postępowanie rozwodowe ma na celu nie tylko zakończenie trwania małżeństwa, ale również uregulowanie sytuacji małoletnich dzieci, ustalenie wysokości alimentów, kwestii mieszkaniowych czy dotyczących majątku wspólnego małżonków.

Należy też pamiętać, że w polskim prawie zasadą jest orzeczenie przez sąd rozwodu ze wskazaniem osoby winnej rozkładu pożycia. Jedynie na wspólny wniosek możliwe jest przeprowadzenie rozwodu bez orzekania o winie. Bez względu na to, czy występuje się w roli pozwanego, czy powoda, pomoc dobrego adwokata będzie tu niezbędna.

Nasza kancelaria, mieszczącą się w samym centrum miasta Wrocław, zapewnia kompleksową pomoc w sprawach o rozwód czy separację, która obejmuje: doradztwo prawne i opracowanie optymalnej strategii działania, sporządzanie pism sądowych i pozasądowych oraz reprezentację podczas rozpraw aż do uzyskania finalnego rozstrzygnięcia sądu.

Czym zajmuje się adwokat w sprawach o rozwód?

  • Zapewnia doradztwo i wsparcie podczas trwania całego postępowania rozwodowego, zarówno z orzeczeniem winy, jak i bez orzekania o winie.
  • Pomaga w uzyskaniu świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci bądź współmałżonka – zarówno przed rozpoczęciem, jak i w trakcie trwania sprawy o rozwód.
  • Służy pomocą przy napisaniu planu wychowawczego, czyli porozumienia rodziców o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, w którym ustalają oni m.in. miejsce zamieszkania dziecka oraz rodzaj i częstotliwość kontaktów rodziców z dzieckiem. Warto pamiętać, że w braku wspólnego porozumienia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, oboje rodzice nie mogą zachować pełnej władzy rodzicielskiej.
  • Reprezentuje stronę w postępowaniach o podział majątku wspólnego małżonków, o ograniczenie uprawnienia do korzystania z mieszkania czy o ustalenie należnego zwrotu wydatków i nakładów z majątku wspólnego na odrębny i odwrotnie.
  • Udziela pomocy prawnej w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.

Rozwód Wrocław – profesjonalna pomoc prawna

Rolą, jaką ma do spełnienia adwokat w sprawach tj. rozwody, jest przede wszystkim właściwe zabezpieczenie interesów klienta i często także pozostających pod jego opieką małoletnich dzieci.

W sporach rodzinnych najważniejsze jest indywidualne podejście i bezpośrednie zaangażowanie prawnika, ponieważ schematyczne działania nie przynoszą tu zwykle oczekiwanych skutków. Dobry kontakt z pełnomocnikiem to pierwszy krok do uzyskania pomyślnego rozstrzygnięcia sądu.

Jeśli poszukują Państwo pomocy w sprawie o rozwód lub separację, adwokat Wojciech Podgórski, prowadzący swoją praktykę na terenie miasta Wrocław, jest do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią przy pl. św. Macieja 21/4.