SZEROKI ZAKRES
USŁUG PRAWNYCH

Kancelaria Adwokacka Wojciech Podgórski świadczy pomoc prawną na najwyższym poziomie,
dostosowaną do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego klienta.

Zasady współpracy

Obszary działalności
OFEROWANE USŁUGI PRAWNE

Rozwody

Sprawy o rozwód lub separację to specjalność naszej kancelarii. Do każdej podchodzimy indywidualnie, wykorzystując wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Obsługa prawna firm

Zajmujemy się m.in. zakładaniem i rejestracją spółek, pomocą przy uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji, opracowywaniem projektów umów. Pełnimy funkcje pełnomocników spółek przed sądami w sprawach spornych.

Sprawy cywilne

Prawo cywilne to dział prawa, do którego zalicza się m.in. sprawy spadkowe, odszkodowawcze, o ochronę praw autorskich, dóbr osobistych czy o zapłatę należności.

Odszkodowania

Prowadzimy sprawy o odszkodowanie po wypadku czy za naruszenie dóbr osobistych. Pomagamy uzyskać wyższe odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Sprawy gospodarcze

Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa budowlanego i transportowego oraz reprezentacją podmiotów gospodarczych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

switzerland

Kredyty frankowe

Kompleksowo obsługujemy sprawy dotyczące umów kredytowych waloryzowanych do waluty obcej (najczęściej do franka szwajcarskiego CHF), zawieranych przez  konsumentów z bankami.

Sprawy rodzinne

Zaliczyć tu można m.in. sprawy dotyczące współwłasności, o unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opieki czy podział majątku wspólnego.

Sprawy karne

Oferujemy kompleksową pomoc prawną podczas postępowania przygotowawczego oraz sądowego, a także w sprawach należących do prawa karnego wykonawczego.

Windykacja należności

Prowadzimy także windykację należności, zarówno w postępowaniu przedsądowym (negocjacje, wezwania do zapłaty, ugody), sądowym, jak i egzekucyjnym (komorniczym).

Sprawy administracyjne

W imieniu strony wszczynamy postępowania administracyjne, składamy skargi i odwołania od decyzji organów tj. wójt, wojewoda czy inspektor nadzoru budowlanego, a także pomagamy w uzyskaniu zezwoleń.

SZUKASZ DOŚWIADCZONEGO
PRAWNIKA?

Adwokat Wojciech Podgórski – rozwody, sprawy karne i inne

Czym się zajmujemy?

Prowadzimy zarówno kompleksową obsługę prawną osób fizycznych, firm i instytucji, jak i konkretne sprawy. Obszary, w jakich specjalizuje się adwokat Wojciech Podgórski, to sprawy rodzinne, w tym rozwody, sprawy karne i odszkodowania. Siedzibą kancelarii jest Wrocław, jednak usługi świadczymy na obszarze całego kraju.

W razie potrzeby kancelaria oferuje pomoc doraźną, polegającą m.in. na przygotowaniu umowy uwzględniającej zarówno specyfikę danej branży, jak i potrzeby i interesy klienta, sporządzeniu konkretnego pisma procesowego (pozwu, wniosku, środka odwoławczego, środka zaskarżenia), czy też na analizie danego zagadnienia zakończonej sporządzeniem opinii prawnej. Pomoc prawna może także każdorazowo przybrać formę ustnej konsultacji.

Zasady, którymi się kierujemy

W codziennej pracy ważne są dla nas nie tylko obowiązujące przepisy prawa, ale również tajemnica adwokacka oraz zasady etyki wykonywania zawodu adwokata, do przestrzegania których zobowiązuje nas fakt przynależności do Adwokatury Polskiej. Nasi klienci mogą liczyć na absolutną dyskrecję i bezpieczeństwo powierzonych kancelarii danych.

Priorytetem jest dla nas dbałość o interes klienta i uzyskanie optymalnego dla niego rozstrzygnięcia sądu bądź rozwiązania problemu prawnego. Dlatego do każdej sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem i starannością. Decydując się na korzystanie z usług naszej kancelarii, masz pewność, że Twoja sprawa zostanie potraktowana indywidualnie i wg najwyższych standardów obsługi prawnej.

Obsługa prawna firm

Adwokat Wojciech Podgórski, reprezentując klientów przed sądami w sprawach tj. rozwody, inne sprawy rodzinne bądź karne, działa w sposób rzetelny i skuteczny. Na każdym etapie postępowania istotne są dla nas partnerskie relacje i stały kontakt z klientem, dzięki którym możemy dokonać analizy sytuacji prawnej i opracować precyzyjny plan działania.

Osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz firmom i instytucjom oferujemy całościową obsługę prawną polegającą m.in. na udzielaniu porad prawnych, reprezentowaniu przed sądami i organami administracji publicznej, a także sporządzaniu i opiniowaniu umów cywilnoprawnych, prowadzeniu negocjacji handlowych czy postępowań mających na celu zawarcie ugody przedsądowej.

Usługi prawne skrojone na miarę

Wynagrodzenie kancelarii uzgadniane jest każdorazowo indywidualnie, w zależności od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania, przewidywanego czasu trwania postępowania oraz oczekiwań klienta. Honorarium może być rozliczane w formie stawki godzinowej, ryczałtu, wynagrodzenia za konkretną sprawę czy success fee.

Adwokat Wojciech Podgórski, działający przede wszystkim na terenie miasta Wrocław i okolic, zaprasza do współpracy. Aby dowiedzieć się więcej, warto umówić się na indywidualną rozmowę, podczas której będzie możliwość omówienia szczegółów danej sprawy i dostępnych wariantów postępowania. Zachęcamy do kontaktu.

NASZE SPECJALIZACJE

Adwokat Wojciech Podgórski prowadzi przede wszystkim sprawy karne oraz z zakresu prawa rodzinnego, głównie o rozwód lub separację czy alimenty, a także sprawy odszkodowawcze.

Rozwody
Sprawy karne
Odszkodowania
Obsługa firm
Sprawy rodzinne
usługi prawne