Obszary działalności
ADWOKAT PODGÓRSKI – OFEROWANE USŁUGI

Rozwody

Sprawy o rozwód lub separację to specjalność naszej kancelarii. Do każdej podchodzimy indywidualnie, wykorzystując wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Sprawy rodzinne

Zaliczyć tu można m.in. sprawy dotyczące współwłasności, o unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opieki czy podział majątku wspólnego.

Odszkodowania

Nasi wrocławscy adwokaci sprawy o odszkodowanie po wypadku czy za naruszenie dóbr osobistych. Pomagamy uzyskać wyższe odszkodowanie od ubezpieczyciela.

switzerland

Kredyty frankowe

Nasi adwokaci obsługują sprawy dotyczące umów kredytowych waloryzowanych do waluty obcej (najczęściej do franka szwajcarskiego CHF), zawieranych przez  konsumentów z bankami.

Obsługa prawna firm

Zajmujemy się m.in. zakładaniem i rejestracją spółek, pomocą przy uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji, opracowywaniem projektów umów. Pełnimy funkcje pełnomocników spółek przed sądami w sprawach spornych.

Sprawy karne

Oferujemy kompleksową pomoc prawną i adwokacką podczas postępowania przygotowawczego oraz sądowego, a także w sprawach należących do prawa karnego wykonawczego.

Windykacja należności

Prowadzimy także windykację należności, zarówno w postępowaniu przedsądowym (negocjacje, wezwania do zapłaty, ugody), sądowym, jak i egzekucyjnym (komorniczym).

Sprawy cywilne

Prawo cywilne to dział prawa, do którego zalicza się m.in. sprawy spadkowe, odszkodowawcze, o ochronę praw autorskich, dóbr osobistych czy o zapłatę należności.

Sprawy gospodarcze

Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa budowlanego i transportowego oraz reprezentacją podmiotów gospodarczych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

Sprawy administracyjne

W imieniu strony wszczynamy postępowania administracyjne, składamy skargi i odwołania od decyzji organów tj. wójt, wojewoda czy inspektor nadzoru budowlanego, a także pomagamy w uzyskaniu zezwoleń.

ADWOKAT PODGÓRSKI – OPINIE KLIENTÓW
Siedzibą kancelarii jest Wrocław
JAK TRAFIĆ?

ADWOKAT WROCŁAW - WOJCIECH PODGÓRSKI

Ukończyłem prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, od kilku lat pracuję jako adwokat w mieście Wrocław, świadcząc profesjonalne i kompleksowe usługi prawne. Moimi klientami są zarówno osoby fizyczne, jak i firmy oraz instytucje, a także spółki prawa handlowego. Moją specjalnością jest prawo rodzinne (szczególnie rozwody) i karne (przede wszystkim przestępstwa narkotykowe).

ZASADY WSPÓŁPRACY Z KANCELARIĄ ADWOKACKĄ

Jako adwokat świadczący usługi prawne w mieście Wrocław i w całej Polsce, dążę wspólnie z klientem do satysfakcjonującego go rozwiązania zleconej mi sprawy, a współpracę opieram na zasadzie transparentności. Jej przejawem jest pełne, rzetelne informowanie klienta o możliwych posunięciach, ich konsekwencjach oraz występującym ryzyku, a w trakcie prowadzenia sprawy – o jej stanie faktycznym i prawnym na każdym etapie postępowania.

Masz pytania?
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

W czym specjalizuje się kancelaria?

Adwokat Wojciech Podgórski, działając na terenie miasta Wrocław i całej Polski, prowadzi przede wszystkim sprawy karne oraz z zakresu prawa rodzinnego, głównie o rozwód lub separację czy alimenty, a także sprawy odszkodowawcze.

Ponadto świadczymy kompleksową obsługę prawną osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego.

Czy kancelaria prowadzi obsługę firm?

Tak. W zakresie działalności Kancelarii Adwokackiej Wojciech Podgórski znajduje się również kompleksowa obsługa prawna firm i instytucji oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

W tym obszarze oferujemy m.in. bieżące doradztwo prawne, opiniowanie i sporządzanie umów, prowadzenie spraw gospodarczych, cywilnych, o zapłatę i windykację należności, a także reprezentację podmiotów gospodarczych przed sądami.

Zajmujemy się m.in. zakładaniem i rejestracją spółek, przekształcaniem spółek, pomocą przy uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji, opracowywaniem projektów umów, likwidacją spółek, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Na jakim terenie działa kancelaria?

Siedzibą kancelarii i obszarem, na którym działa adwokat Podgórski, jest Wrocław, ale sprawy prowadzone są również na terenie całego kraju.

Współpracujemy również z innymi kancelariami, m.in. komorniczymi i notarialnymi, z Polski oraz zagranicy.

Jaki jest koszt usługi prawnej?

Wysokość honorarium zależy od stopnia skomplikowania i zawiłości danego problemu prawnego oraz od nakładu pracy koniecznego do rzetelnego wykonania zlecenia. Wynagrodzenie w każdym przypadku ustalamy indywidualnie z klientem.

Może ono przybrać formę: wynagrodzenia za prowadzenie indywidualnej sprawy, ryczałtu miesięcznego, wynagrodzenia godzinowego (wyłącznie za ilość efektywnie przepracowanych godzin), wynagrodzenia ryczałtowo-godzinowego, wynagrodzenia z premią za sukces (success fee).

Czy mogę odbyć staż w kancelarii?

Tak, jest taka możliwość. Przyjmujemy studentów prawa na praktyki i staże, a także nawiązujemy współpracę z aplikantami adwokackimi lub radcowskimi.

O przyjęciu na staż albo praktykę decydować będzie bieżące zapotrzebowanie kancelarii. Zainteresowane osoby mogą przesyłać swoje CV na adres: kancelaria@adwokat-podgorski.pl.

Najlepszym praktykantom i stażystom oferujemy możliwość stałego zatrudnienia. Więcej w zakładce Kariera.

Jakie formy współpracy oferuje kancelaria?

Kancelaria oferuje stałą współpracę z miesięcznym systemem rozliczeń – to rozwiązanie atrakcyjne zwł. dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą. Klientom indywidualnym proponujemy współpracę na czas prowadzenia konkretnej sprawy, np. o rozwód lub odszkodowanie.

W razie potrzeby kancelaria oferuje też pomoc doraźną, polegającą m.in. na przygotowaniu umowy, sporządzeniu pisma procesowego (pozwu, wniosku, środka odwoławczego, środka zaskarżenia) czy też opinii prawnej. Pomoc prawna może także każdorazowo przybrać formę ustnej konsultacji.

Czy informacje i dane powierzone kancelarii są bezpieczne?

Tak, całkowicie. W codziennej pracy ważne są dla nas nie tylko obowiązujące przepisy prawa, ale również tajemnica adwokacka oraz zasady etyki wykonywania zawodu adwokata, do przestrzegania których zobowiązuje nas fakt przynależności do Adwokatury Polskiej. Nasi klienci mogą liczyć na absolutną dyskrecję i bezpieczeństwo powierzonych kancelarii danych.

Jak wygląda praca nad sprawą zleconą kancelarii?

Każdą sprawę rozpoczynamy od indywidualnego spotkania z klientem i szczegółowej rozmowy na temat jego oczekiwań, stanu faktycznego i prawnego sprawy, możliwych dróg postępowania i ewentualnych zagrożeń.

Po dogłębnej analizie wspólnie z klientem opracowujemy linię postępowania lub obrony i ustalamy zakres świadczonej pomocy prawnej oraz sposób rozliczenia wynagrodzenia.

Jakie rodzaje spraw prowadzi kancelaria?

Adwokat Wojciech Podgórski, działając w mieście Wrocław i w całej Polsce, prowadzi sprawy rodzinne (o rozwód, alimenty, separację), odszkodowawcze (po wypadku, za naruszenie dóbr osobistych itp.), karne (przestępstwa narkotykowe, przedterminowe zwolnienie itp.), a także zajmuje się kompleksową obsługą prawną firm.

W obszarze naszego działania znajdują się też: sprawy cywilne, administracyjne i gospodarcze, windykacja należności oraz sprawy karne wykonawcze.

Co nas wyróżnia?

Zaangażowanie w prowadzoną sprawę i indywidualne podejście do każdego klienta. Najważniejsza jest dla nas zgodność z literą prawa i uzyskanie rozwiązania satysfakcjonującego klienta.

Nie działamy według schematów czy sztywnych planów – cenimy elastyczność i umiejętność dostosowania się do konkretnej sytuacji prawnej. Kierunek działania zawsze ustalamy wspólnie z klientem po wnikliwej analizie jego stanu prawnego i oczekiwań.

Wiedza prawnicza w przystępnym wydaniu
OSTATNIO NA BLOGU

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z naszą wrocławską kancelarią adwokacką!

+48 792 270 039