zasady współpracy

ZASADY WSPÓŁPRACY

Adwokat to zawód zaufania publicznego. Występowanie w roli pełnomocnika lub obrońcy w sądzie, udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i nieprocesowych wymaga nie tylko biegłej znajomości prawa, ale także ścisłego przestrzegania zasad etyki adwokackiej.

Adwokat Wojciech Podgórski prowadzi sprawy na obszarze całej Polski.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

 UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Zasada transparentności

Dążąc wspólnie z klientem do satysfakcjonującego go rozwiązania zleconej nam sprawy, stawiamy na pełne zaangażowanie, a współpracę opieramy na zasadzie transparentności. Jej przejawem jest pełne, rzetelne informowanie klienta o możliwych posunięciach, ich konsekwencjach oraz występującym ryzyku, a w trakcie prowadzenia sprawy – o jej stanie faktycznym i prawnym na każdym etapie postępowania. Dużą rolę w budowaniu zaufania odgrywają również dyskrecja, profesjonalizm i indywidualne podejście do każdej sprawy.

Dlatego tak ważne w naszej pracy są: partnerskie relacje z klientami, zaufanie, którym mogą nas oni obdarzyć, bezpieczeństwo i pełna poufność powierzonych nam informacji.

Wynagrodzenie

Wysokość honorarium zależy od stopnia skomplikowania i zawiłości danego problemu prawnego oraz od nakładu pracy koniecznego do rzetelnego wykonania zlecenia. Wynagrodzenie w każdym przypadku ustalamy indywidualnie z klientem. Może ono przybrać formę:

  • Wynagrodzenia za prowadzenie indywidualnej sprawy (całość lub osobno poszczególne instancje).
  • Ryczałtu miesięcznego.
  • Wynagrodzenia godzinowego (wyłącznie za ilość efektywnie przepracowanych godzin).
  • Wynagrodzenia ryczałtowo-godzinowego.
  • Wynagrodzenia z premią za sukces (success fee): oprócz stawki wynagrodzenia za prowadzenie postępowania występuje również premia za pomyślny dla klienta wynik postępowania.

Specjalności kancelarii

Adwokat Wojciech Podgórski prowadzi przede wszystkim sprawy karne oraz z zakresu prawa rodzinnego, głównie o rozwód lub separację czy alimenty, a także sprawy odszkodowawcze. Kancelaria zlokalizowana jest na terenie miasta Wrocław, ale świadczymy usługi prawne w całej Polsce.

Każdą sprawę rozpoczynamy od indywidualnego spotkania z klientem i szczegółowej rozmowy na temat jego oczekiwań, stanu faktycznego i prawnego sprawy, możliwych dróg postępowania i ewentualnych zagrożeń. Po dogłębnej analizie wspólnie z klientem opracowujemy linię postępowania lub obrony i ustalamy zakres świadczonej pomocy prawnej oraz sposób rozliczenia wynagrodzenia.