sprawy rodzinne

SPRAWY RODZINNE

Kancelaria Adwokacka Wojciech Podgórski świadczy profesjonalną pomoc prawną przy rozwiązywaniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym m.in. o rozwód, separację, adopcję czy unieważnienie małżeństwa.

Adwokat Wojciech Podgórski prowadzi sprawy rodzinne na terenie miasta Wrocław, gdzie mieści się siedziba naszej kancelarii, oraz całej Polski.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

 UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Wiele tego typu spraw rozpoczyna się już na etapie przedsądowym, podczas postępowania polubownego mającego na celu zawarcie ugody czy uzgodnienie stanowisk stron. Już wówczas warto skorzystać z porady prawnika, który wyjaśni obowiązujące przepisy i oceni możliwe rozwiązania konkretnej sprawy oraz ich skutki.

Na życzenie klienta adwokat może również osobiście uczestniczyć w postępowaniu mediacyjnym czy negocjacjach między stronami. Jeśli natomiast sprawa trafi do sądu, jego rola nie ogranicza się do reprezentowania strony, ale obejmuje także doradztwo, sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych i nieprocesowych, przygotowanie do procesu.

Jakie sprawy rodzinne prowadzi adwokat Wojciech Podgórski?

 • O rozwód.
 • O separację.
 • O rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym.
 • O zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami.
 • O podział majątku wspólnego między małżonkami.
 • O unieważnienie, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa.
 • O ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa/ macierzyństwa; o unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia.
 • Sprawy alimentacyjne oraz o nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka.
 • O ustalenie kontaktów z dzieckiem.
 • O przysposobienie.
 • O ustanowienie opieki.
 • O ubezwłasnowolnienie.

Indywidualne podejście i pełne zaangażowanie

Adwokat Wojciech Podgórski, prowadzący praktykę na terenie miasta Wrocław, specjalizuje się przede wszystkim w sprawach o rozwód czy separację, ale posiada również doświadczenie w zakresie innych spraw rodzinnych. Zaliczyć tu można m.in. sprawy o zniesienie lub ustanowienie współwłasności, o unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opieki czy podział majątku wspólnego między małżonkami.

Sprawy rodzinne warto powierzyć doświadczonej i godnej zaufania osobie, która da nam gwarancję pełnego zaangażowania i całkowicie indywidualnego podejścia do konkretnego problemu. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Adwokat Wojciech Podgórski to doskonały wybór w sprawach tj. rozwody, przysposobienie czy orzeczenie separacji.