Adwokat sprawy karne Wrocław

ADWOKAT –  SPRAWY KARNE WROCŁAW

Obok prawa rodzinnego i spraw tj. rozwody, specjalnością Kancelarii Adwokackiej Wojciech Podgórski są sprawy karne. Oferujemy kompleksową pomoc prawną podczas postępowania przygotowawczego oraz sądowego, a także w sprawach należących do prawa karnego wykonawczego.

Adwokat Wojciech Podgórski prowadzi sprawy karne na terenie miasta Wrocław, gdzie mieści się siedziba naszej kancelarii, oraz całej Polski.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

 UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Pomoc prawna na każdym etapie postępowania

Adwokat Wojciech Podgórski rozwiązuje sprawy karne, opracowując indywidualną linię obrony oskarżonego i dostosowując ją zarówno do stanu faktycznego, jak i oczekiwań klienta. Siedzibą naszej kancelarii jest Wrocław, ale reprezentujemy oskarżonych na terenie całego kraju.

Świadczymy usługi prawne na każdym etapie postępowania karnego, nie tylko podczas rozpraw w sądzie, ale także przed organami prokuratury czy policji, w trakcie postępowania przygotowawczego czy podczas analizy dowodów.

Współpracę z obrońcą można również rozszerzyć na postępowanie w kolejnych instancjach. W przypadkach tj. sprawy karne szczególnie istotne jest, by adwokat nawiązał dobrą relację z osobą, którą będzie reprezentował, i uzgodnił z nią wszelkie szczegóły sprawy. Prawo karne może bowiem w bardzo dotkliwy sposób ingerować w nasze życie.

Adwokat sprawy karne –  rodzaje spraw

 • Obrona w postępowaniu przygotowawczym (dochodzenie, śledztwo).
 • Obrona przed sądami karnymi.
 • Reprezentacja w postępowaniu karnym w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego.
 • Przestępstwa narkotykowe: posiadanie, produkcja/ wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu/ handel narkotykami lub dopalaczami.
 • Uchylenie tymczasowego aresztowania lub jego zamiana na inny środek zapobiegawczy.

Sprawy karne wykonawcze:

 • O odroczenie wykonania kary.
 • O przerwę w wykonywaniu kary.
 • O odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (poza zakładem karnym).
 • O warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności.
 • O odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.
 • O zatarcie skazania lub ukarania.

Przestępstwa narkotykowe

Adwokat Wojciech Podgórski posiada bogate doświadczenie w sprawach o tzw. przestępstwa narkotykowe, do których zaliczamy m.in. posiadanie niewielkiej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych (chodzi tu zarówno o narkotyki, jak i dopalacze), wytwarzanie i przetwarzanie tego typu substancji, ich przemyt bądź handel nimi.

Są to często sprawy skomplikowane, ale biegła znajomość przepisów obowiązującego prawa i zdobyte doświadczenie pozwalają pełnomocnikowi na doprowadzenie ich do pomyślnego zakończenia. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią (Wrocław) – adwokat Wojciech Podgórski chętnie odpowie na wszelkie Państwa pytania obejmujące sprawy karne.

Działania kancelarii w ramach prawa karnego wykonawczego obejmują m.in. sprawy o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie czy zatarcie ukarania. Warto wiedzieć, że po ewentualnym wyroku skazującym niekoniecznie trzeba odbywać karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, bowiem przy spełnieniu przesłanek oraz dobrze sporządzonym wniosku możliwe jest odbywanie tej kary w systemie dozoru elektronicznego, a w niektórych sytuacjach można odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, a następnie ją zawiesić na okres próby. Natomiast w sytuacji, gdy kara taka jest już odbywana w zakładzie karnym, zajmujemy się wnioskami o przerwę (a następnie o zawieszenie wykonania kary) lub o przedterminowe zwolnienie.