sprawy gospodarcze

SPRAWY GOSPODARCZE

Kancelaria Adwokacka Wojciech Podgórski prowadzi sprawy gospodarcze i  świadczy kompleksową obsługę prawną osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego.

Adwokat Wojciech Podgórski prowadzi sprawy na terenie miasta Wrocław, gdzie mieści się siedziba naszej kancelarii, oraz całej Polski.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

 UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Zakładanie, przekształcanie i obsługa spółek

Zajmujemy się m.in. zakładaniem i rejestracją spółek, przekształcaniem spółek, obsługą prawną organów spółek, pomocą przy uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji, opracowywaniem projektów umów, warunków zlecenia i innych dokumentów niezbędnych podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Pełnimy także funkcje pełnomocników spółek przed sądami w sprawach spornych.

Obecnie najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która gwarantuje wspólnikom komfort działania i zabezpiecza ich interesy osobiste. Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowanie umowy spółki, regulaminu, statutu czy uchwał – to sprawy, którymi powinien zająć się adwokat. Oferujemy usługi prawne na terenie miasta Wrocław i okolic.

Rodzaje spraw gospodarczych prowadzonych przez kancelarię:

  • O zapłatę.
  • Związane z wykonaniem, nieprawidłowym wykonaniem lub niewykonaniem umowy.
  • Z zakresu prawa budowlanego.
  • Z zakresu prawa transportowego (prawo przewozowe krajowe oraz zagraniczne, spedycja krajowa i zagraniczna, konwencja CMR).
  • Związane z zakładaniem, przekształcaniem, łączeniem spółek, ich rozwiązaniem i likwidacją.
  • Rejestracja podmiotów w KRS.
  • Sporządzanie umów, statutów, regulaminów, projektów uchwał.
  • Koordynacja posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia.
  • Regulowanie stosunków wewnętrznych spółek.

Współpraca z podmiotami gospodarczymi

Prowadzimy także sprawy z zakresu likwidacji spółek z różnych przyczyn, stwierdzania ich upadłości, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz o zapłatę wierzytelności. Reprezentujemy firmy przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

Podmiotom gospodarczym proponujemy stałą obsługę na podstawie rozliczenia ryczałtowego lub ryczałtowo-godzinowego. Możliwa jest oczywiście również współpraca ograniczona do konkretnej sprawy. Zapraszamy do kontaktu w celu wyjaśnienia wątpliwości i ustalenia zakresu współpracy.