sprawy administracyjne

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

Sprawy administracyjne obejmują przede wszystkim kontakty organów administracji publicznej z osobami fizycznymi lub podmiotami gospodarczymi. Zalicza się tu przede wszystkim: odwołania od decyzji administracyjnych oraz prowadzenie postępowania przed sądami administracyjnymi.

Adwokat Wojciech Podgórski prowadzi sprawy administracyjne na terenie miasta Wrocław, gdzie mieści się siedziba naszej kancelarii, oraz całej Polski.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

 UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Zaskarżanie decyzji administracyjnych

Decyzje administracyjne często wymagają wniesienia odwołania w ściśle określonym, krótkim terminie, którego niedotrzymanie może mieć bardzo negatywne skutki. Aby skutecznie dochodzić swoich praw, warto zwrócić się o pomoc do efektywnej kancelarii prawnej.

Adwokat Wojciech Pogórski, działający na terenie miasta Wrocław, w imieniu strony zajmuje się wszczynaniem postępowań administracyjnych, składaniem skarg i odwołań od decyzji organów tj. wójt, wojewoda czy inspektor nadzoru budowlanego, a także pomaga w uzyskaniu zezwoleń (m.in. pozwolenia na budowę, koncesji na sprzedaż alkoholu).

Zakres działania kancelarii – sprawy administracyjne:

  • Reprezentacja przed organami administracyjnymi, w tym przed organami podatkowymi.
  • Reprezentacja przed organami administracyjnymi w trybach nadzwyczajnych (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji/ postanowienia, uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej).
  • Reprezentacja w postępowaniach sądowoadministracyjnych (przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym).
  • Sporządzanie pism procesowych w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (wniosków, odwołań, zażaleń, skarg, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarg na bezczynność organów administracyjnych).
  • Udzielanie informacji i sporządzanie opinii prawnych.
  • Prawo budowlane.

Reprezentacja przed organami podatkowymi

Duża część spraw zaliczanych do administracyjnych dotyczy też wywłaszczenia z nieruchomości i otrzymania związanego z tym odszkodowania w odpowiedniej wysokości. Ponadto należą tu wszelkie sprawy toczące się przed organami podatkowymi, także o uchylenie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Warto pamiętać, że spory toczone przed sądami administracyjnymi w II instancji (przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym) objęte są przymusem adwokackim, co oznacza, że mamy obowiązek ustanowienia pełnomocnika.