obsługa prawna firm

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Obsługa prawna firm działających zarówno w formie spółek prawa handlowego, jak i jednoosobowej działalności gospodarczej, to jedna z podstawowych usług oferowanych przez naszą kancelarię. Obsługujemy także przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym.

Adwokat Wojciech Podgórski zajmuje się obsługą prawną firm na terenie miasta Wrocław, gdzie mieści się siedziba naszej kancelarii, oraz w całej Polsce.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

 UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Doświadczenie i elastyczność

Prowadząc kancelarię prawną, która na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami reprezentującymi różne branże, zdajemy sobie sprawę, że w biznesie liczy się przede wszystkim umiejętność szybkiego podejmowania optymalnych dla firmy decyzji. Służymy naszym klientom swoim doświadczeniem i wiedzą, w każdej sytuacji proponując możliwie najbardziej korzystny sposób postępowania.

Obsluga prawna firm to kompleksowa usługa, obejmująca doradztwo prawne we wszystkich kwestiach związanych z działalnością firmy, reprezentowanie jej w sprawach sądowych oraz przed organami podatkowymi, administracyjnymi, sporządzanie umów, warunków wykonywania zleceń czy innych dokumentów, sprawy pracownicze czy kwestie zamówień publicznych.

Obsługa prawna firm obejmuje:

  • Zakładanie, reorganizację i likwidację podmiotów gospodarczych, przede wszystkim spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych.
  • Sprawy o zapłatę oraz windykację należności.
  • Tworzenie i negocjacje umów handlowych.
  • Doradztwo w zakresie bieżących problemów prawnych.
  • Sporządzanie aktów wewnętrznych firm, umów, regulaminów itp.
  • Sprawy związane z przejęciem, podziałem i przekształceniem spółek.
  • Kwestie związane z prawem pracy i przywilejami pracowniczymi.
  • Zamówienia publiczne.
  • Kwestie dot. ochrony danych osobowych.
  • Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracji publicznej.

Jakie podmioty obsługujemy?

Kancelaria Adwokacka Wojciech Podgórski kieruje swoją ofertę obsługi prawnej nie tylko do przedsiębiorstw, ale także instytucji państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, a także klientów indywidualnych, którzy prowadzą działalność wymagającą stałej opieki prawnej (politycy, artyści, naukowcy, dzienikarze).

Pomoc prawna dla firm świadczona może być zarówno w siedzibie klienta, jak i bezpośrednio w naszej kancelarii (Wrocław). Usługi prawne na rzecz firm realizujemy także zdalnie. Obsługujemy podmioty gospodarcze na terenie całego kraju.