Rozwód z osobą mieszkającą poza granicami Polski
Prawo rodzinne, Rozwody

Rozwód z osobą mieszkającą poza granicami Polski – jak przeprowadzić?

W ostatnich latach często mamy do czynienia z sytuacją, że jedno z małżonków wyjeżdża do pracy za granicą i decyduje się już nie wracać do Polski. Jak w takim przypadku przeprowadzić rozwód np. z osobą mieszkającą na stałe w Wielkiej Brytanii, Irlandii albo w Niemczech? Na szczęście polskie prawo przewiduje taką możliwość.

Rozwód z osobą mieszkającą poza granicami kraju

Najistotniejsza jest informacja, że rozwód z osobą zamieszkującą poza granicami Polski, np. w Anglii czy Holandii, można przeprowadzić również w Polsce. Jest to możliwe także w przypadku, gdy oboje małżonkowie mieszkają poza granicami Rzeczpospolitej.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (art. 11031 § 2), rozwód musi odbyć się przed polskim sądem wówczas gdy: oboje małżonkowie mają polskie obywatelstwo oraz zamieszkują wspólnie w Polsce. W takiej sytuacji strony nie mają możliwości wyboru kraju, w którym chciałyby przeprowadzić rozwód, bowiem wyłącznie właściwym jest sąd polski.

Możliwe jest również orzeczenie rozwodu (oraz prowadzenie innych postępowań dotyczących spraw małżeńskich albo małżeńskich stosunków majątkowych) przez polski sąd, a więc prowadzenie postępowania przed polskim sądem i według prawa polskiego, w następujących sytuacjach:

• gdy oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Polsce, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;
• małżonek chcący uzyskać rozwód co najmniej od roku mieszka lub przebywa w Polsce;
• małżonek chcący uzyskać rozwód jest obywatelem polskim i co najmniej od sześciu miesięcy mieszka lub przebywa w Polsce;
• oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

W tym ostatnim przypadku nie ma znaczenia, czy małżonkowie zamieszkują nadal na terytorium RP, ani nawet czy którykolwiek z małżonków zamieszkuje na terytorium Polski. Te same zasady dotyczą również małżeńskich spraw niemajątkowych o unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa i rozwód oraz separację na żądanie jednego z małżonków, a także spraw o charakterze majątkowym, tj. o alimenty czy o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Jurysdykcja w sprawach małżeńskich obejmuje także kwestie związane z orzekaniem o władzy rodzicielskiej.

Przeprowadzenie sprawy rozwodowej z osobą zamieszkującą poza granicami jest możliwe nawet w przypadku niestawiennictwa stron i to mimo obowiązku przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron. Przeprowadzenie tego dowodu odbywać się będzie wówczas w ramach tzw. pomocy prawnej, przed konsulem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania małżonka, z którym chcemy się rozwieść. Polskie prawo przewiduje również sytuację, w której nie znamy miejsca zamieszkania małżonka – w takim wypadku niezbędne jest ustanowienie kuratora dla osoby, której miejsca pobytu nie znamy.

Mieszkanie za granicą nie stanowi więc żadnej przeszkody do tego, by przeprowadzić rozwód w Polsce, a w wielu przypadkach przeprowadzenie rozwodu przed polskim sądem okazać się może łatwiejsze i tańsze niż w kraju obecnego miejsca zamieszkania.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy przeprowadzeniu rozwodu poza granicami Polski, zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *