koszty utrzymania i wychowania dziecka
Alimenty, Prawo rodzinne

Jak ustalić koszty utrzymania i wychowania dziecka?

Ustalenie wysokości kosztów utrzymania i wychowania dziecka jest o tyle istotne, że wskazuje, o jaką wysokość alimentów możemy wnioskować w pozwie rozwodowym lub w pozwie o alimenty. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (art. 58 k.r.o). 

„Koszty utrzymania i wychowania dziecka” oznaczają wszystkie wydatki, których poniesienie jest niezbędne do zapewnienia dziecku – właściwego dla jego wieku i uzdolnień – prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego. Mowa tutaj o kosztach zapewnienia dziecku pielęgnacji i pieczy, wykształcenia, przygotowania go do życia w społeczeństwie, udziału w życiu religijnym, rozwijania zainteresowań kulturalnych i uzdolnień.

Warto tu przypomnieć, że dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej – bez względu na fakt, czy mieszkają razem z nimi, czy oddzielnie. Rodzice mają więc obowiązek zapewnić dziecku takie warunki materialne, w jakich żyją sami. Nie oznacza to jednak, że sąd może zmusić rodzica do sprzedaży dobrze prosperującej firmy czy gospodarstwa rolnego tylko po to, by mógł on płacić wyższe alimenty na dziecko.

W pozwie rozwodowym, w którym wnioskujemy o zasądzenie alimentów, musimy określić ich wysokość, podając konkretną kwotę. Jak obliczyć realne koszty utrzymania i wychowania dziecka i udowodnić ich wysokość przed sądem? Ponieważ koszty te powinny być udokumentowane, warto zbierać paragony (najlepiej imienne), faktury i rachunki, szczególnie te potwierdzające ponadstandardowe wydatki na dziecko (np. czesne w prywatnej szkole, specjalistyczne leki, okulary, wyjazdy na kursy językowe). Wszystkie zebrane w ten sposób koszty należy uwzględnić w skali roku, a następnie policzyć średni miesięczny koszt utrzymania dziecka. Na ten koszt składają się wydatki codzienne, jak wyżywienie, dojazdy czy rachunki za czynsz i media, ale również wydatki sporadyczne, jak np. wizyty lekarskie, odzież zimowa czy chociażby wyjazdy wakacyjne.

Wyrok rozwodowy zwyczajowo określa w sposób liczbowy tylko wysokość alimentów zasądzonych od rodzica, z którym dziecko nie mieszka. Co do drugiego z rodziców, jego obowiązek alimentacyjny wobec dziecka określony jest w sposób opisowy – poprzez zobowiązanie go do ponoszenia pozostałych kosztów utrzymania dziecka w naturze oraz do osobistych starań o jego wychowanie.

Obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka ciąży na obojgu rodzicach; możliwe jest jednak, by jedno z nich przejęło na siebie w całości koszty utrzymania dziecka, dopóki jest w stanie te koszty ponosić. Co do zasady jednak, koszty utrzymania dziecka powinny być w wyroku rozwodowym rozłożone na obie strony, przy uwzględnieniu nie tylko ich faktycznych zarobków, ale także potencjalnych możliwości zarobkowania. Jednocześnie pamiętać należy, że osobiste starania o utrzymanie dziecka ponoszone zazwyczaj w większej mierze przez rodzica, z którym dziecko przebywa na co dzień, mają wpływ na spełniania przez niego obowiązku alimentacyjnego. Więcej pisałem o tym w artykule poświęconym wysokości alimentów na dziecko.

 

Powiązane wpisy

Komentarz do wpisu “Jak ustalić koszty utrzymania i wychowania dziecka?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *