blokada alkoholowa
Prawo karne

Blokada alkoholowa – jak skrócić trwanie zakazu prowadzenia pojazdów?

Czym jest „blokada alkoholowa” i jak wpływa na czas trwania orzeczonego wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów? Kto może uzyskać zgodę na jazdę samochodem wyposażonym w blokadę? W artykule skoncentruję się na możliwościach szybszego „odzyskania” uprawnień do  prowadzenia pojazdów, w sytuacji gdy zakaz taki został orzeczony przez sąd karny.

Jak już pisałem na blogu, zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest przez sąd na okres do 15 lat, a w sytuacji gdy dojdzie do popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (alkohol, narkotyki, dopalacze), w sytuacji gdy sprawca był już uprzednio prawomocnie skazany za to przestępstwo albo za inne przestępstwo komunikacyjne popełnione pod wpływem takiego środka lub też popełnienia przestępstwa katastrofy w komunikacji, którego konsekwencją jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu albo też w przypadku spowodowania wypadku komunikacyjnego, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, popełnionego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub też w sytuacji gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia – zakaz prowadzenia pojazdów może być orzeczony nawet dożywotnio.

Przepisy obecnie obowiązujące przewidują już jednak możliwość  zmiany orzeczonego środka karnego (zakazu prowadzenia pojazdów), po upływie połowy okresu, na który środek ten został orzeczony. Zmiana nie polega jednak na uchylenia tego środka karnego, a jedynie na zastąpieniu zakazu prowadzenia pojazdów zakazem prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Umożliwi ona zatem osobie, której zakaz dotyczy, prowadzenie pojazdów (najczęściej własnego pojazdu) wyposażonych w blokadę alkoholową.

Blokada alkoholowa to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Blokada taka montowana jest w pojeździe, wyglądem swoim przypomina CB radio. Koszt urządzenia to kilka tysięcy złotych, a jego montażu – kilkaset. Co 12 miesięcy należy też obowiązkowo wykonywać kalibrację blokady. Podstawą do zamiany zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jest postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste.

Konieczne jest również wystąpienie do sądu z profesjonalnie przygotowanym wnioskiem, zawierającym rzeczową argumentację oraz  popartym stosownymi dowodami. W toku postępowania sąd musi ustalić, że postawa sprawcy przestępstwa w komunikacji, jego właściwości i warunki osobiste oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku do sądu lub jego uzasadnieniu, zapraszam do kontaktu z moją kancelarią.

Powiązane wpisy

Komentarz do wpisu “Blokada alkoholowa – jak skrócić trwanie zakazu prowadzenia pojazdów?

  1. Tomasz pisze:

    witam.
    Co ze skazanymi za jazde po narkotykach czy tez moga sie ubiegac o skrócenie zakazu poprzez zamontowanie takowej blokady?

Dodaj komentarz